SHIZUOKA

SHIZUOKA CENTRAL

SURUGA_KU

SHIMIZU_KU

FUJI
FUJIEDA
KAKEGAWA
FUKUROI
IWATA
HAMAMATSU
TOKYO

 

LOCATION

?